معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل بااشاره به اینکه روند جمعیتی استان اردبیل رو به سالمندی است، گفت: این روند میتواند زنگ خطری برای استان بشمار بیاید،لازم است مسئولان با هدفگذاری برای آینده برنامه ریزی اساسی داشته باشند.

 

به گزارش شهرخوان، علی نواداد در مراسم سالروز تکریم سالمندان در اردبیل با اشاره به وضعت سالمندی در اردبیل، افزود: هفت درصد جمعیت استان اردبیل سالمند هستند بطوریکه این رقم براساس پیش‌بینی‌های انجام شده از ۲۵ درصد فراتر خواهد رفت این مسئله می تواند زنگ خطری برای استان بشمار بیاید.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل بر تکریم سالمندان در جامعه، بین اقشار مختلف مردم تاکید کرد و گفت: استفاده از تجربیات سالمندان در زندگی و انتقال این تجربه به نسل جوان برای پیشبرد امور آنها کاربردی است و این تفکر که با بازنشتگی فرد کارایی آن از بین رفته و زندگی برای او تمام شده است، تفکری غلط می باشد.

وی با بیان اینکه استفاده از تجربیات ارزشمند سالمندان و پیشکسوتان تکلیف و وظیفه جامعه است، خاطرنشان کرد: با افزایش جمعیت سالمندی در جامعه لازم است مسئولان با هدفگذاری برای آینده برنامه ریزی اساسی داشته باشند.

  پرینت

http://shahrkhan.ir/3022