دربانی با یادآوری این‌که در حال حاضر تخلفات و نبود شفافیت در امور مالی سازمان‌های نظام مهندسی، منجربه دلسردی اعضا از این سازمان‌ها شده است، خاطرنشان کرد: امروز شاهد نارضایتی مردم و مهندسان از این سازمان هستیم.

امیر دربانی با انتقاد از رویکرد موجود در سازمان‌های نظام مهندسی، گفت: طی سال‌های اخیر سازمان نظام مهندسی به بنگاه‌های اقتصادی و اداری تبدیل شده‌اند، بدون این‌که نظارت دقیقی روی عملکرد هیات مدیره‌ها اعمال شود.

امیر دربانی، با اشاره به تبعات این موضوع، تصریح کرد: تبدیل شدن این سازمان‌ها به بنگاه‌های مالی و اداری، آن‌ها را از پرداختن به امور حرفه‌ای خود منحرف کرده و این در حالی است که در کشورهای دیگر، نهادهای مشابه هیچ دخالتی در امور مالی، اداری و مهندسی ندارند.

وی با ابراز تاسف از این‌که سازمان‌های نظام مهندسی در حال حاضر از وظایف اصلی خود فاصله گرفته‌اند، بیان کرد: علی‌رغم این‌که این سازمان‌ها طبق قانون باید از مسائل مالی و اقتصادی فاصله بگیرند و به وظایف قانونی خود که همانا ارتقا جایگاه مهندسی است، بپردازند؛ اما مشاهده می‌کنیم که به امور خارج از وظایف خود می‌پردازند که در این پروسه تنها منافع عده خاصی تامین می‌شود.

به گفته دربانی، سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، از انجام وظایف قانونی‌ خود دور شده‌اند که این رویه خود موجب بروز مشکلات متعدد در سازمان‌های استانی شده و به یقین این ساختار باید اصلاح شود.

ناکارآمدی شورای مرکزی و بازرسان در نظارت بر عملکرد هیات‌مدیره‌ها

این کارشناس با انتقاد از ضعف بازرسی و نظارت بر عملکرد مسئولان سازمان‌های نظام مهندسی، گفت: فقدان سیستم‌های نظارتی و بازرسی دقیق در این سازمان‌ها منجربه افزایش تخلفات در آن‌ها می‌شود؛ چنان‌چه نمونه بازر آن را در اختلاس چهل میلیاردی و نیز اختلاس اخیر هفت میلیاردی سازمان نظام مهندسی تهران مشاهده کردیم که جای تاسف بسیار دارد.

دربانی با اشاره به ناکارآمدی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و بازرسان در نظارت بر عملکرد هیات مدیره‌ها، تاکید کرد: بدون شک باید یک سیستم نظارتی دقیق، فراتر از آن‌چه که امروز در سازمان‌های نظام مهندسی به عنوان سیستم بازرسی وجود دارد، بر این سازمان‌ها اعمال نظارت و کنترل کند تا تمامی اقدامات و سازوکارهای مالی به صورت شفاف و مشخص در اختیار اعضا سازمان و جامعه مهندسان قرار بگیرد و در عین حال با متخلفان به شدت برخورد شود.

شفاف‌سازی مالی نیاز امروز سازمان نظام مهندسی

وی به رسالت قانونی سازمان نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: براساس قانون این سازمان‌های غیرانتفاعی برای تامین مشارکت مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود تاسیس شده‌اند و نقش مهم این سازمان‌ها در جهت تحقق اهداف قانون پیش‌بینی شده است. درواقع اهداف متعالی که قانونگذار در ماده ۲ قانون تبیین کرده، نقش مهم و اثرگذاری برای سازمان‌ها دیده است که ماحاصل اجرا آن به طور قطع باید متفاوت با وضعیت امروز سازمان‌های نظام مهندسی باشد.

دربانی با یادآوری این‌که در حال حاضر تخلفات و نبود شفافیت در امور مالی سازمان‌های نظام مهندسی، منجربه دلسردی اعضا از این سازمان‌ها شده است، به اسکان نیوز گعت: اگر سازمان نظام مهندسی، عملکرد موفقی در انجام وظایف تخصصی و قانونی خود داشت، به طور قطع ما امروز شاهد این حجم عظیم از نارضایتی مردم و مهندسان از این سازمان نبودیم. پس وضعیت موجود لزوم تغییرات در ساختار سازمان نظام مهندسی را تایید می‌کند.

  پرینت

http://shahrkhan.ir/3038