وزیر نفت گفت: افزایش قیمت گازوئیل یک دروغ بزرگ است.

بنزین

وزیر نفت:

افزایش قیمت گازوئیل، یک دروغ بزرگ است که خارجی‌ها به منظور عصبانی و ناراحت کردن مردم ایران به راه انداخته‌اند.

هیچ برنامه، ایده، طرح و پیشنهادی در هیچ سطحی برای افزایش قیمت گازوییل وجود ندارد و با وجود تکذیب‌های مکرر باز هم این جنگ روانی را علیه مردم ایران ادامه می‌دهند.

 

  پرینت

http://shahrkhan.ir/30959