یکی از معضلات شهرهای امروز مدیریت پسماند است ولی برخی کشورها توانسته اند این مشکل را حل کنند.

مدیریت پسماند در فرانسه:

فرانسه با تصویب قانون مدیریت پسماند در دهه ۸۰ یکی از پیشگامان مدیریت نوین پسماند در دنیا به شمار می آید.

آشنا سازی کودکان با مقوله بازیافت وتبعات مثبت کاهش پسماند، ترویج سیاست های کاهش تولید پسماند و تفکیک در مبدا، تعیین عناوین مجرمانه مرتبط با پسماندها در قانون از قبیل زندان و جریمه نقدی از جمله محورهای مهم در این زمینه است.

مدیریت پسماند در ایتالیا:

در کشور ایتالیا پسماند به عنوان ثروتی ملی محسوب می شود. از همین رو تمامی شهروندان در قبال پسماندها مسئول بوده و بایستی مدیریت شهرها را در استفاده بهینه از این ثروت یاری کنند. در کشور ایتالیا شهرداری ها در قبال دریافت هزینه های جمع آوری پسماند موظف اند آموزش های مرتبط با کاهش تولید پسماند و همچنین بازیافت را از دوره های مهد کودک آغاز کنند.

همچنین در رابطه با شیوه های ابتدایی بازیافت به کودکان آموزش داده شده وتفکیک را به عنوان یک اصل به آنها یاد می دهند. هر ساله از سوی وزارت کشور ایتالیا مسابقه ای دراین زمینه به صورت ملی برگزار می شود که برندگان آن مفتخر به دریافت کارت های شهروندی می شوند.

 

  پرینت

http://shahrkhan.ir/3128