سهام عدالت اموات، الکترونیکی واگذار می‌شود.

سهام بورس

پس از مرحله دوم آزادسازی سهام عدالت، زیر ساخت‌های تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان آماده و وراث می‌توانند نسبت به سهام عدالت اموات تصمیم بگیرند.

 

  پرینت

http://shahrkhan.ir/32787