مدیر کل بنیاد مسکن اردبیل گفت: باکمک منابع طبیعی وبنیاد مسکن مبلغ ۲۵میلیون وام به عشایر کشت وصنعت داده میشود که بازپرداختی این وام ۱۲ساله می باشد

به گزارش شهر خوان، فرهاد سبحانی مدیر کل بنیاد مسکن اردبیل ضمن تبریک روز روستا بردهیاری ها وروستاییان از اعطای وام درجاسازی به عشایرکشت وصنعت خبرداد.

وی مبلغ وام را۲۵میلیون با سود ۵درصدی با بازپرداختی ۱۲ساله اعلام کرد وگفت: این امر باکمک منابع طبیعی وبنیاد مسکن با وجود مشکلات فراوان حل شده است.

سبحانی درمورد طرح اعطای وام به روستای بنام “هزارکندی” پارساباد اشاره کرد وگفت حدود ۷۰نفر ازجمعیت روستاهای این روستا به این طرح معرفی شده اند.

مدیر کل بنیاد مسکن اردبیل درمورد پروژه های طرح هادی نیز گفت: درسال ۹۶ حدود ۱۳میلیارد ریال بر این پروژه تخصیص یافته بود که در ۱۳۵روستا این طرح اجرا شد.

سبحانی در ادامه افزود: امسال نیزبا کمک بنیاد مسکن با بودجه ی حدود ۱۴میلیارد ریال ۱۷۱روستا مورد توجه طرح هادی قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه مبلغ  ۱۰میلیون قیررایگان که به طرح هادی اختصاص داده شده بود دوبرابر شد، گفت:حدود هزارمتر مربع در ۸۶روستا با کمک دهیاری ها وبنیاد مسکن آسفالت انجام شد.

مدیر کل بنیاد مسکن اردبیل همچنین درمورد عملیات مقاوم سازی روستاها گفت: حدود  ۵۶هزار ۷۴۱عقد قرارداد داشته ایم که از این تعداد ۵۲هزارو۵۷۱پروژه پایان کار گرفته است.

وی گفت: این آمار از بدو شروع بحث مقاوم سازی از سال ۸۶تا کنون است.

سبحانی درمورد  مقاوم سازی روستای ترازوج خلخال هم گفت این روستا با کمک کمیته وبنیاد مسکن وکمکهای مردمی صددرصد بازسازی شده است.

وی در ادامه گفت: بنیاد مسکن نیز در این راستا حدود ۱۲۰میلیون آواربرداری رایگان انجام داده است.

مدیر کل بنیاد مسکن اردبیل در انتهای این نشست خبری به سفر آخر ماه ریاست جمهوری نیز برای دریافت بودجه ابراز امیدواری کرد.

  پرینت

http://shahrkhan.ir/3297