رئیس کمیسیون عمرانی و فنی شورای شهر اردبیل گفت: هر چند با افزایش قیمت قیر و سایر مصالح ساخت و ساز روبرو بودیم اما سعی شد تا بدون تاخیر و تعلل پروژه‌های عمران شهری در نقاط مختلف شهر به انجام برسد به گونه‌ای که از پروژه های عمرانی میتوانیم عملیات آسفالت‌ریزی را دراکثرکوچه ها ومعابر شهری مشاهده کنیم.

به گزارش شهرخوان، علیرضا غریبی اظهار کرد: به رغم افزایش قیمت مصالح پروژه‌های عمرانی شهرداری در فصل کاری تمام تلاش و مجاهدت خود را به کار گرفت تا بدون توقف پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی و خدماتی را به انجام برساند و حتی برخی از پروژه‌های نیمه تمام و به تاخیر افتاده سال‌های گذشته را نیز در سالجاری سروسامان داد.

وی کارنامه شهرداری را در فصل کاری سالجاری یک کارنامه قابل قبول اعلام و خاطرنشان کرد: سعی شد تا بدون تاخیر و تعلل پروژه‌های عمران شهری در نقاط مختلف شهر به انجام برسد به گونه‌ای که در اکثر کوچه‌ها، خیابان‌ها و معابر شهری به راحتی می‌توانیم آثاری از این کارگاه عظیم عمرانی را مشاهده کنیم.

رئیس کمیسیون عمرانی و فنی شورای شهر اردبیل نمود عینی و قابل لمس این پروژه‌ها را در مجموعه تفریحی – توریستی شورابیل، تحرک کارگاه پل قدس و همچنین پل داروپخش اعلام کرد و افزود: در حجم وسیع و گسترده با بکارگیری ماشین‌آلات متعدد کار عمرانی در شورابیل به قوت و قدرت ادامه یافته و بسیاری از شهروندان و گردشگران از فضای فراهم شده در شورابیل و پروژه‌های آن استفاده کردند.

عملیات آسفالت‌ریزی در سطح شهر انجام شد

غریبی گفت: هر چند با افزایش قیمت قیر و سایر مصالح ساخت و ساز روبرو بودیم اما در حد قابل قبولی عملیات آسفالت‌ریزی در سطح شهر انجام شد و این نوید روزهای خوشی را می‌دهد تا در سال آینده نیز با ادامه این فرآیند بخش عظیمی از رضایت مردم در کارهای عمرانی و خدماتی فراهم آید.

وی همچنین به موسم انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان اشاره و تصریح کرد: ما تعامل خوبی را با سازمان نظام مهندسی ساختمان برقرار کردیم و تلاش می‌کنیم تا با بهره‌گیری از نظرات متخصصین این سازمان و اساتید دانشگاه امر عمران و آبادانی شهر را به شایستگی به پیش بریم.

از هیئت مدیره ی نظام مهندسی در پروزه های جدید استفاده خواهیم کرد

عضو شورای شهر اردبیل بیان کرد: خوشحال هستیم که چهار نفر از اعضای نظام مهندسی ساختمان در شورای پنجم عضویت دارند که این خود حکایت از تاثیرگذاری سازمان نظام مهندسی در فرآیند عمران و آبادانی شهر است و ما قطعا از پیشنهادهای اساتید دانشگاه و همچنین هیئت مدیره فعلی و جدید نظام مهندسی در بهبود کارها و اجرای پروژه‌های جدید استفاده خواهیم کرد.

غریبی از بزرگان و اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان سرمایه‌های اجتماعی یاد کرد و گفت: باید این سرمایه‌ها را مورد حمایت و صیانت قرار دهیم.

  پرینت

http://shahrkhan.ir/3303