مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با اشاره به مرمت کهنه قله گفت: در عین حال از ظرفیت بخش خصوصی در تداوم عملیات مرمت استفاده می شود که ضروری است در این محل تاریخی نیز با استفاده از نظر مشاورکاربری جدیدی با عنوان پارک تاریخی پروژه های مرمت را اجرا کرد.

به گزارش شهرخوان، نادر فلاحی در بازدید مدیر کل امور استان های سازمان میراث فرهنگی کشور از آثار تاریخی مشگین شهر تصریح کرد: در نظر داریم کاربری جدید برای صحن اصلی این اثر تاریخی با همکاری مشاور تعریف کنیم.

وی افزود: این مهم در راستای رونق این اثر تاریخی و افزایش حضور و ماندگاری گردشگران انجام شده و در عین حال می تواند منجر به استفاده بهینه از فضای رواق های بنای تاریخی شود.

مرمت کهنه قلعه با قوت ادامه دارد

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در بازدید از کهنه قلعه نیز ادامه داد: در این بنای تاریخی نیز عملیات مرمت با قوت ادامه دارد.

وی افزود: در خصوص انتقال مکان بیمارستان طالقانی در مجاورت این بنای تاریخی نیز صحبت هایی انجام شده تا در ادامه تعریف کاربری با به بخش خصوصی واگذار شود.

وی با تاکید به اینکه در کهنه قلعه نیز ضروری است با تعریف کاربری با نظر مشاور از جمله به عنوان پارک تاریخی پروژه های مرمت را اجرا کرد، تصریح کرد: در عین حال از ظرفیت بخش خصوصی در تداوم عملیات مرمت استفاده می شود.

اکوکمپ درنا جزو مجموعه های اقامتی نمونه کشور است

فلاحی در بازدید از پل معلق ادامه داد: این مجموعه می تواند به عنوان مجموعه کامل گردشگری تعریف شود و تمامی امکانات را به صورت یکجا برای گردشگران فراهم ساخت.

وی در بازدید از اکوکمپ درنا نیز اضافه کرد: این مجموعه جزو مجموعه های اقامتی نمونه کشور است و بخش خصوصی احداث مرکز اقامتی به شکل کاروانسرا و احداث استخر را در نظر دارد.

در این بازدید مدیر کل امور استان های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور نیز با تقدیر از اقدامات صورت گرفته در شهرستان مشگین شهر، خواستار تعریف کاربری های مناسب در بناهای تاریخی شد.

سید محسن دلبری اضافه کرد: شهرستان مشگین شهر از جاذبه های متنوع تاریخی و فرهنگی برخوردار است و سازمان میراث فرهنگی آماده حمایت از پروژه های مرمتی است.

  پرینت

http://shahrkhan.ir/3307