مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تصریح کرد: به درخواست مکرر پلمپ واحدهای غیرمجاز در شهر توریستی سرعین ساماندهی خانه مسافرها عملیاتی می شود.

 

به گزارش شهر خوان، نادر فلاحی مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل تصریح کرد: به دلیل فعالیت فاقد مجوز برخی خانه مسافرها در شهر توریستی سرعین طرح ساماندهی عملیاتی می شود.

وی افزود: برخی خانه مسافرها در اخذ پروانه دچار مشکل شده اند که در ادامه درخواست پلمپ واحدهای غیر مجاز، ساماندهی در دستور کار قرار گرفته است.

فلاحی تاکید کرد: به همین منظور کمیته ای در معاونت گردشگری تشکیل شده و این معاونت به صورت مستقیم بر روند ساماندهی نظارت خواهد داشت.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تصریح کرد: اداره کل با بررسی پروانه فعالیت خانه مسافرها از فعالیت های غیر مجاز ممانعت کرده و از هرگونه اقدام شتابزده در خصوص پلمپ خانه مسافرهای غیر مجاز ممانعت خواهد شد.فلاحی افزود: در این راستا ضروری است خود مالکان نیز همکاری لازم را داشته و در امر ساماندهی با اداره کل مشارکت داشته باشند.

  پرینت

http://shahrkhan.ir/3309