معاون مالی و اقتصادی شهرداری اردبیل گفت: در راستای مصوبه های ستاد حمایت از کالای ایرانی؛ خرید کالای خارجی در شهرداری اردبیل به حداقل رسیده است.

 

به گزارش شهرخوان، خلیل احمدیان در جلسه حمایت از کالای ایرانی که در دفتر معاونت برنامه ریزی شهرداری اردبیل برگزار شد، تصریح کرد: با توجه به تدبیر دکتر لطف اللهیان شهردار اردبیل، مبنی بر ایجاد کمیسیون حمایت از کالای ایرانی ضروری است مدیران مناطق و سازمانهای تابعه لیست کالاهای خریداری شده توسط کار پردازان خود را به این کمیسیون ارایه دهند.

وی بیان کرد: خرید هرنوع ماشین آلات خارجی توسط مجموعه خدمات شهری که مشابه ایرانی ندارد،بایستی با اخذ مجوز از اداره صنعت و معدن انجام شود.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری اردبیل همچنین با تاکید بر خرید کالاهای داخل استانی گفت: از آنجا که هر کالا دارای ارزش افزوده است، شایسته است با خرید کالای داخل استانی، علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی باعث شویم ارزش افزروده آن نیز به استان برگردد.