سخنگوی شورای شهر اردبیل گفت: انتخاب هیات رئیسه با فشار و لابی های گروهی و جریانات غیرشفاف نشان از این دارد کلمه ای به نام مستقل در انتخابات شورای بانوان نداریم.

 

به گزارش شهرخوان، چهارشنبه ۲آبان اولین مجمع انتخاباتی هئیت رئیسه بانوان عضو شورای استان اردبیل با هدف انتخابات هیات رئیسه بانوان شورای عالی استان اغاز شد.

در اولین مجمع انتخاباتی زهرا قدیمی سخنگوی شورای شهر اردبیل، رویا کنعانی عضو شورا، شهناز شاطری، عالیه هژیر، مریم مهدوی، سمیه زایدی و توران پاریاب اعضای شوراهای شهرستان بعنوان عضو هیئت رئیسه بانوان شورای استان انتخاب شدند.

حاشیه ها انقدر آزار دهنده بود طوری که زهرا قدیمی سخنگوی شورای شهر اردبیل بعد از انتخاب با بالاترین رای بدلیل وجود لابی گرهای پشت پرده انتخابات با اعلام انصراف از مجمع جلسه را ترک و خارج شد.

انتخابات هیات رئیسه شورای بانوان شفاف نبود

بعد از اتفاقات رخ داده زهرا قدیمی سخنگوی شورای شهر اردبیل دلیل انصرافش و خروج از جلسه چنین اظهار داشت: متاسفانه سوابق نشان می دهد انتخابات هیات رئیسه شورای بانوان شفاف نبود و بیشتر تصمیمات در جلسات شبانه اخذ شده بود انتخاب هیات رئیسه با فشار و لابی های گروهی و جریانات غیرشفاف نشان از این دارد چیزی به نام مستقل در انتخابات شورای بانوان نداریم.

انتخابات هیات رئیسه بانوان فرآیند دموکراتیکی را طی نکرده است

باید پذیرفت که انتخابات هیات رئیسه بانوان عضو شورای استان فرآیند دموکراتیکی را طی نکرده عده ای از خارج از جلسه در انتخابات هیات رئیسه نقش آفرینی کردند نتایج قابل پیش بینی بود اما برخی ها فضا را مکدر کردند طوری که وجود چالش های بسیار اعتماد عمومی مردم را بیش از پیش مخدوش خواهد کرد.

شورا جایگاه سیاسی نیست

سخنگوی شورای شهر اردبیل در ادامه افزود: من قائل به بحث بازنده و برنده نیستم و فکر می کنم شورا جایگاه سیاسی نیست همه ما باید یک هدف مشترک داشته باشیم تا عمران و آبادی و رفاه عاید شهر و شهروندان آن شود.

مساله انتخاب هیات رئیسه شورای بانوان استان بحث داغ و جدی کانالهای تلگرامی و فضای مجازی بود تا جایی که اخبار ضد و نقیضی در جهت انتخاب هیات رئیسه جدید منتشر شد موضوعی که با تایید و تکذیب های زیادی رو به رو می باشد.

باید گفت: تا هنگامی که شفافیت در انتخابات و شوراها ابراز تزویر باشد و سیسماتیک اعمال نشود و عده ای با لباس خدمت به فکر منافع جریانی و شخصی خود باشند شهر در مسیر توسعه قرار نگرفته و به خواب عمیقی فرو رود.

  پرینت

http://shahrkhan.ir/3456