همزمان با روز دانش آموز شهردار، اعضای شورای شهر و کارکنان شهرداری اردبیل در راهپیمایی روز ۱۳ آبان مشارکت کردند.

به گزارش شهر خوان، شهردار و اعضای شورای شهر، معاونین، مدیران و کارکنان شهرداری اردبیل و سازمانهای تابعه، با حضور گسترده در راهپیمایی روز دانش آموز بار دیگر آرمان های انقلاب را گرامی داشته و با لبیک به مقام معظم رهبری، ایستادگی امت اسلامی در مقابل تهدید و تحریم های دشمنان را به نمایش گذاشتند.

در این مراسم کارکنان شهرداری از ساعات آغازین راهپیمایی با حضور درمحل شهرداری اردبیل بصورت منسجم به عموم مردم اردبیل در این مسیر راهپیمایی پیوسته و مواضع خود را با تکبیر اعلام کردند.

 

  پرینت

http://shahrkhan.ir/3496