لطف اللهیان، شهرداری را یک مجموعه و نهاد اجتماعی و فرهنگی می داند و معقتد است: شهرداری صرفا نهاد خدماتی و عمرانی نیست، بلکه با حساسیت تمام کار اجتماعی و فرهنگی را انجام می دهد. او می گوید: شهروندان یک شهر به عنوان سرمایه های اجتماعی آن شهر هستند و هر یک از ما شهروندان در هر ابعادی نیازمند آموزش هستیم چرا که یک فرد و شهروند آموزش دیده، زندگی با کیفیت مطلوب تری را در شهر تجربه خواهد کرد.

 

به گزارش شهر خوان، اگر شهرداری اردبیل در دهه شصت و هفتاد، صرفا پیرامون خدمات و عمران شهری فعالیت می کرد؛ امروزه در دهه نود به یک نهاد فرهنگی و خدماتی ارتقای رویکرد داده است. توسعه فرهنگی علاوه بر پیشرفت شهری، سلامتی جسمی و روانی و اخلاقی شهروندان را هم شامل می شود، و همه این موارد دروازه آموزش عبور می کنند. بر همین اساس، بحث جمع آوری معتادین از سطح شهر، ایجاد مراکز ترک اعتیاد و حمایت مادی و معنوی از این مراکز، جمع آوری متکدیان، ایجاد خانه ریاضیات اردبیل به منظور کمک به افرادی که در بحث های آموزشی توان لازم را ندارند، حوزه ورزش، خانه شهروند، ایجاد کتابخانه در مناطق محروم و کم برخوردار، همگی در راستای همان اهداف تعریف شده است.

حمید لطف‌اللهیان، شهردار اردبیل می گوید: شهرداری یک ارگان فرهنگی و خدماتی است و شهرداری وارد بحث ها و موضوعاتی شده که چهره شهر را فرهنگی‌تر کرده است. در این راستا توجه و نگاه به شهر و شهروند ارجحیت دارد.

شهرداری اردبیل آموزش را یک مقوله زیربنایی در رویکردهای فرهنگی خود تعریف کرده است، بطوری که شهردار اردبیل در این باره معتقد است: فراگیری آموزش های همگانی به ویژه آموزش شهروندی مورد توجه ویژه شهرداری است؛ چرا که ما امروز به یک شهروند مسئولیت محور که با آگاهی و بصیرت در صحنه حضور داشته باشد نیازمندیم.

شهرداری اردبیل آموزش شهروندی را هم از طریق مجموعه خود و به ویژه روابط عمومی و سازمان فرهنگی و ورزشی عملیاتی می کند، اما برای یک شهر ۵۳۰ هزار نفری صرفا مجموعه شهرداری نمی تواند نقش آموزش های شهروندی را به تنهایی پیش ببرد.

سال گذشته در این راستا شهرداری صدا و سیما را هم پای کار آورد و براساس تفاهم‌نامه امضا شده با صدا و سیما مرکز استان اردبیل، تولید و پخش برنامه‌هایی در قالب آموزش‌های حقوق شهروندی در اردبیل افزایش یافت.

شهرداری

امسال شهرداری در نظر دارد تا رادیو شهر را ایجاد کند. همه این موارد در راستای ارتقای آموزش های شهروندی صورت می گیرد. اما چرا مقوله آموزش در شهرداری اردبیل به این اندازه مورد توجه قرار گرفته است؟

شهردار اردبیـل در ایـن باره مــی‌گوید: هر تصمیمی که در شهـرداری برای شهر گرفته می شود باید به نفع شهر، شهروند و شهرداری باشد؛ شهر باید شهروند داشته باشد نه شهرنشین و بر همین مبنا شهرداری وظیفه دارد با توجه ویژه به مسائل آموزش شهروندی، شهری مناسب از نظر فرهنگی و اجتماعی بسازد و این از وظایف شهرداری است.

رویکرد آموزش محور برای شهروندان
لطف‌اللهیان معتقــد است: در صورت موفقیت در ایــن موضــوع، بسیاری از مشکلات عمرانی و خدماتی شهر هم حل خواهد شد و بسیاری از مسائلی که امروز جامعه شهری اردبیل با آن مواجه است رفع خواهد شد.

شهــرداری در این راستا بخشی از بار آمــوزش را به محلات اردبیـل برده است. در این محــور خانه‌هــای شهــروند در چند نقطه شهـر اردبیل فعالیت می‌کند. خانه آمــوزش‌های شهروندی، در جهت نهادینــه ســازی مهارت های اجتماعی و توانمندســازی شهروندان در کسب مهارت های شهروندی، مسئولیت پذیری، تفکر منطقی و احترام به حقوق فردی و کسب صفات مثبت و ارزش‌های اخلاقی و انسانی در قالب فعالیت های مشارکتی داوطلبانه فعالیت می کند. اما خانه شهروند فقط بخشی از امور را به دوش می کشد.

شهردار اردبیل بر این باور است که آموزش های ارائه شده در خانه شهروند به عموم افراد تسری یافته و فرصتی برای افزودن بر میزان آگاهی و علم شهروندان عزیز در ارتباط با حق و حقوق متقابل شهر و شهروندان باشد.

در واقع بسیاری از مردم به فرهنگ شهرنشینی فاخرند، اما متاسفانه گاه اشتباهات کوچکی هم رخ می دهد. مثلا انگشت شمارهایی از شهروندان هنگام رها کردن زباله ها در کوچه و خیابان به تنها چیزی که فکر نمی‌کنند، همین فرهنگ است. اما شهروند در این مسیر مقصر اصلی نیست؛ باید به شهروند آموزش داده شود تا زندگی شهری را فرا بگیرد.

شهرداری اردبیل

شهــرداری می‌کوشــد تا با آموزش شهروندی به شهروندان می‌آموزد که چگونه یک شهروند فعال، آگاه و مسئولیت‌ پذیر باشند. در واقع مبنای این آموزشها پرورش یک شهروند نمونه یا شهروند خوب یا ارائه یک الگوی شهروندی نیست؛ بلکه به آنان می‌آموزد که چگونه تصمیمات خود را با توجه به مسئولیت‌هایشان در قبال اجتماع و زندگی فردی خود اتخاذ نمایند.

لطف اللهیان، شهرداری را یک مجموعه و نهاد اجتماعی و فرهنگی می داند و معقتد است: شهرداری صرفا نهاد خدماتی و عمرانی نیست، بلکه با حساسیت تمام کار اجتماعی و فرهنگی را انجام می دهد. او می گوید: شهروندان یک شهر به عنوان سرمایه های اجتماعی آن شهر هستند و هر یک از ما شهروندان در هر ابعادی نیازمند آموزش هستیم چرا که یک فرد و شهروند آموزش دیده، زندگی با کیفیت مطلوب تری را در شهر تجربه خواهد کرد.

برخی مشکلات شهری موجود در اردبیل نظیر ترافیک در سطح خیابان های شهر نیازمند همکاری و تعامل شهروندان است که این نیاز ضرورت ارائه آموزش های لازم فرهنگ ترافیک به شهروندان را نشان می دهد. از طرفی تولید زباله به عنوان یکی دیگر از مشکل های شهر اردبیل است که باید در زمینه تولید زباله شهروندان آموزش ببیند که چگونه هم میزان تولید را کاهش دهنـد و هــم مشــکلات جانبــی آن پیش نیاید.

شهــر خــوب عــلاوه بــــر مدیــریت شهری مطلــوب نیازمنـــد شهروندان آگاه به وظایف شهرنشینــی است؛ لذا برای آگاه سازی شهروندان در ایــن راستا افــراد نیازمند آموزشهای لازم در زمینه پیشرفت فرهنگــی، مشــارکت مردمی در هدف آبادسازی شهر و همچنین آموزش اخلاق شهرنشینی است.

در این مسیــر هــر چنــد انتظارات را شهرداری به عنوان متولی اصلی زیاد است؛ اما شهروندان خود نقش اصلی را بر عهده دارند و به نوعی رابطه ای دوسویه و متقابل میان شهروندان و شهرداری در این باب برقرار باید باشد.

  پرینت

http://shahrkhan.ir/3539