مرد هوسباز خواهر همسرش را در خانه مورد تجاوز قرار داد.

تجاوز

شهرخوان:مرد ۳۴ ساله ای در افغانستان به جرم تجاوز به خواهر همسرش دستگیر و زندانی شد.

گزارش پلیس محلی حاکی از آن است که متهم دختر ۲۰ ساله که لیلا نام داشت و خواهرزنش بود را زمانی که در خانه تنها بود مورد تجاوز قرار داد و با تهدید به این که او را از خانه بیرون می اندازد تا خوراک حیوانات شود قربانی را وادار به سکوت کرد.

پس از چندین بار آزار جنسی و همخوابی اجباری قربانی به اداره پلیس مراجعه کرده و پرده از این جنایت مرد پلید داشت.

در پی دستگیری متهم منکر این رابطه شد و این شکایت را نوعی اتهام دانست اما پس از تایید پزشکی قانونی به رابطه جنسی اش با دختر جوان اعتراف کرده و گفت که او را به اجبار مورد تجاوز قرار داده و با تهدید وادار به سکوت کرده است.

در حال حاضر رسیدگی به این پرونده آغاز شده است

  پرینت

http://shahrkhan.ir/35477