مدیر مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری اردبیل گفت: با توجه به ضرورت احیای بافت فرسوده، چالش‌های این معضل شهری احصا می شود.

به گزارش شهرخوان، بهنام فتحی در نشست مشترک با صاحبنظران و متخصصان حوزه احیای بافت فرسوده که در سالن همایش مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری برگزار شد، تصریح کرد:

امروزه مدیریت شهری با چالش ها و مشکلات فراوانی در مسیر توسعه همه جانبه شهرها و ایمن سازی محیط شهر برای رفاه و آسایش شهروندان روبه روست که معضل بافت های فرسوده و سکونت بخش اعظمی از جمعیت شهر اردبیل در این مناطق سال هاست که به عنوان یک معضل اصلی مدنظر برنامه ریزان شهری قرار گرفته است.

وی گفت: آسیب شناسی مسایل اقتصادی، اجتماعی و حقوقی این مناطق نشان می دهد که این بافت ها بایستی مورد توجه بیشتر قرار گیرد چرا که شهر اردبیل ۹۶۳ هکتار بافت فرسوده شهری دارد که ۱۰ درصد از مساحت شهر را شامل می‌شود.

مدیر مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری اردبیل ادامه داد: این نسبت در قیاس با میانگین کشوری بالاست و طبق برنامه پنجم و ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی بایستی سالانه ۱۰ درصد از بافت‌های فرسوده شهری احیا و بازآفرینی شود .

فتحی با اشاره به ضرورت برگزاری و تداوم جلسه ها و نشستی هایی پیرامون چالش‌های احیای بافت فرسوده گفت: با استفاده از تعامل و هم افزایی میان صاحب نظران و نهادها و سازمان‌های مرتبط می توان در راستای توسعه پایدار به نتایج مثبت و سازنده در این زمینه رسید.

وی تصریح کرد: نتایج این جلسات می تواند افق حرکتی مشخص و روشنی را مشخص کند که در این راستا بهره گیری از دیدگاهها و تجربیات ارزنده و راهکارهای عملیاتی برای ما بسیار حایز اهمیت بوده و در این خصوص یک محله پایلوت انتخاب و از پتانسیل اعضای در راستای عملیاتی نمودن روند بازسازی و احیا استفاده خواهد شد.

  پرینت

http://shahrkhan.ir/3629