شهردار اردبیل گفت: در ستاد بازآفرینی پایدار شهری برنامه‌های ویژه‌ای برای مدیریت سکونتگاه‌های غیررسمی که از چالش‌های مهم تمامی شهرها محسوب می‌شود؛ در نظر گرفته شده است.

به گزارش شهرخوان، حمید لطف‌اللهیان در جلسه کارگروه استانی پیش‌بینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد و سکونتگاه‌های غیررسمی تصریح کرد: شهر اردبیل به عنوان مرکز مهاجرپذیر استان محسوب شده که با افزایش مهاجرت‌ها حضور در حواشی شهر و سکونتگاه‌های غیررسمی جدی‌تر می‌شود.

وی افزود: به منظور مقابله با گسترش بافت‌های ناکارآمد تفاهم‌نامه‌های جدی با دستگاه‌های مرتبط به امضا رسیده تا برنامه‌های ویژه‌ای در رشد این فرایند و مقابله با چنین سکونتگاه‌هایی اندیشیده شود.

شهردار اردبیل به ضرورت توجه به کمربند سبز در نقاط مختلف به ویژه حاشیه‌های شهر تاکید کرد و یادآور شد: با شناسایی اراضی متعلق به کاربری‌های عمومی، اطلاع رسانی‌های لازم به دستگاه‌های مرتبطی که اراضی در اختیارشان است انجام می‌پذیرد تا دستگاه‌ها اقدامات قانونی لازم برای صیانت از کاربری تحت پوشش سازمان خود را عهده‌دار شوند.

لطف‌اللهیان اضافه کرد: به دلیل محدودیت مالی و کمبود نیروی انسانی، شهرداری اردبیل به تنهایی قادر به این نخواهد بود تا اراضی که در کاربری‌ فرهنگی و عمومی در قالب طرح تفصیلی قرار دارند مدیریت کرده و از تصرف و فروش اراضی غیرمجاز جلوگیری نماید.

وی با بیان اینکه طرح تفصیلی باید به روز و کارآمد باشد، افزود: نظارت لازم بر تملک اراضی که در محدوده و حریم شهر اردبیل قرار دارند به عنوان ذخیره‌های شهری مورد توجه جدی شهرداری قرار گرفته است.

  پرینت

http://shahrkhan.ir/3631