مدیرکل امور شهری استانداری اردبیل گفت: در حالی که برخی از شهرداری های استان در پرداخت یک ماه از حقوق و مزایای کارکنان خود تاخیر داشته اند، مشکل معوقه حقوق کارکنان در تعدادی از شهرداری ها به پنج ماه رسیده است.

مدیرکل امور شهری استانداری اردبیل گفت: مشکل پرداخت حقوق کارکنان در سطح تمام شهرداری های این استان مشهود است و برای حل این مشکل تلاش می شود.

مسعود امامی یگانه در جلسه کارگروه مدیریت پسماند خلخال افزود: این مشکل ناشی از قطع اعتبارات سازمان همیاری شهرداری های کشور در سال جاری و نیز حذف ردیف اعتباری کمک به شهرداری ها از برخی ردیف های اعتباری ملی است.

وی گفت: در حالی که برخی از شهرداری های استان در پرداخت یک ماه از حقوق و مزایای کارکنان خود تاخیر داشته اند، مشکل معوقه حقوق کارکنان در تعدادی از شهرداری ها به پنج ماه رسیده است.

او اظهار داشت: در حالی که پارسال ۵۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات سازمان همیاری شهرداری های کشور به حساب شهرداری های این استان واریز شد، پس از گذشت ۱۰ ماه از سال جاری ریالی از این محل تخصیص نیافته و در کنار آن حذف برخی از ردیف های اعتباری ملی کمک به شهرداری ها مشکل تامین مالی برای پرداخت حقوق کارکنان شهرداری های استان را جدی کرده است.

امامی گفت: تلاش می کنیم تا با جذب اعتبار مورد نیاز از محل اعتبارات هدفمندی یارانه ها مشکل پرداخت حقوق و عیدی کارکنان شهرداری های استان را قبل از عید برطرف کنیم.

 

او اظهار داشت: در کنار این کار ارائه تسهیلات بانکی به شهرداری های دارای مشکل مالی مضاعف در دستور کار اداره کل امور شهری استانداری اردبیل بوده و در همین راستا شهرداری های خلخال و هشجین برای دریافت این تسهیلات به تهران معرفی شده اند.

وی از خرید ۱۰ دستگاه ماشین آلات مورد نیاز شهرداری های استان از سازمان همیاری شهرداری های کشور خبر داد و گفت: یک دستگاه خودرو حمل زباله و یک دستگاه خودرو حمل متوفی از مجموع ماشین آلات خریداری شده برای خلخال در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه بسیاری از شهرستان های استان اردبیل در بحث مدیریت پسماند زباله هایی شهری با مشکل مواجه هستند، افزود: اجرای طرح مدیریت پسماند با استفاده از شیوه های جدید و تزریق اعتبارات ملی در سه منطقه این استان از جمله خلخال ضرورت دارد.

 

او بیان کرد: پنج میلیارد ریال اعتبار برای مدیریت پسماند شهر خلخال تخصیص داده شده که به فراخور مراحل اجرایی طرح اعتبارات مورد نیاز در صورت اجرا و ادامه طرح تزریق خواهد شد.

محمد خداپرست، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل نیز در این جلسه گفت: وظیفه این اداره کل نظارت بر حسن مدیریت پسماند زباله در مناطق شهری و روستایی استان بوده و شهرداران و دهیارانی که در مدیریت مناسب پسماند و پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی کوتاهی کنند، به مراجع قضایی معرفی می شوند.

وی اظهار کرد: تاکید این اداره کل مدیریت پسماند در مناطق استان بر اساس طرح جامع مدیریت پسماند و طرح های پیش بینی شده از جمله بازیافت ، تفکیک از مبداء ، زباله سوزی ، تهیه کمپوس و کنترل شیرابه همراه با آموزش و فرهنگ سازی در جامعه از سوی دست اندرکاران مجری طرح های پسماند زباله است.

 

 

  پرینت

http://shahrkhan.ir/3679