با احداث و بهره برداری از پیاده راه اسفریس توسط شهرداری علاوه بر افزوده شدن بر زیبایی ماندگار محوطه پیرامون بقیعه شیخ صفی، رضایت هر چه بیشتر شهروندان نیز جلب شده است که در بازخورد چند روز اخیر مراجعان مشهود است. 

به گزارش از شهرخوان، با احداث و بهره برداری از پیاده راه اسفریس توسط شهرداری اردبیل، همزمان با تعطیلات عید ۱۳۹۸ علاوه بر افزوده شدن بر زیبایی ماندگار محوطه پیرامون بقیعه شیخ صفی، رضایت هر چه بیشتر شهروندان، مسافران و کسبه نیز جلب شده است که در بازخورد چند روز اخیر مراجعان مشهود است

با اجرای دقیق و طبق زمان بندی پیاده راه اسفریس توسط شهرداری و تقدیم آن به شهروندان و گردشگران به زیبایی های نقاط گردشگری اردبیل افزوده شده و این پیاده راه در کنار دیگر پروژه های تفریحی و گردشگری(شورابیل) در زیبایی چهره ی شهر تاثیرگذار است.

تعهد شهردار اردبیل در تحویل به موقع و اجرای شبانه روزی این پروژه و حفظ ویژگی های تاریخی محوطه با همراهی متخصصان امر از نکات قابل توجه اجرای گذر فرهنگی هنری اسفریس است.

  پرینت

http://shahrkhan.ir/4535