اين مانور با حضور نيروهاي عملیاتی اداره گاز شهر اسلام آباد و نواحی معین و مشارکت کارکنان واحدهای تعمیرات، ابزار دقیق، بازرسی فنی، مخابرات، واحد GIS و ....برگزار شد.

فیروز خدایی

به گزارش شهرخوان، این مانور با حضور نیروهای عملیاتی اداره گاز شهر اسلام آباد و نواحی معین و مشارکت کارکنان واحدهای تعمیرات، ابزار دقیق، بازرسی فنی، مخابرات، واحد GIS و …. و همچنین با برنامه ریزی واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست تحت عنوان “نشتی و قطع گاز در اثر وقوع زلزله در سطح شهر اسلام آباد” برگزار شد.

فیروز خدائی مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل با اشاره به اینکه برگزاری مانورهای مقابله با شرایط اضطراری یکی از اولویت های کاری مهم شرکت می باشد و بی شک تاثیر بسزایی در ارتقاء توان عملیاتی کارکنان و نیز هماهنگی میان نهادهای ذیربط دارد، گفت : حصول اطمینان از کفایت تمهیدات حفاظتی زیر ساختها، کاهش آسیب پذیری در برابر تهدیدات، توانمندسازی نیروی انسانی و تاسیسات در برابر مخاطرات ناشی از زلزله، شناسایی نقاط قوت و ضعف، مشخص نمودن نقش ها و مسئولیت ها، ارتقاء توان مدیریتی مسئولین ذیربط، هماهنگی بیشتر علمی و عملیاتی موثر بین کمیته پدافند غیر عامل و مدیریت بحران و ارزیابی میزان آماده بکار بودن و صحت عملکرد تجهیزات در برابر تهدیدات و بحران های احتمالی و … از جمله اهداف این مانور می باشد.

خدایی با اشاره به اهمیت آمادگی در برابر حوادث مشابه از برگزاری کلاسهای متعدد آموزشی توسط واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت گاز استان خبر داد و گفت طبق برنامه ریزی های انجام یافته مانورهای مشابهی در سطح ایستگاه های تقلیل فشار گاز و نیز برخی مناطق روستایی و مدارس استان برگزار می شود.

  پرینت

http://shahrkhan.ir/5392