قائم‌مقام معاونت ساخت و توسعه راه‌آهن گفت: با تلاش استاندار اردبیل، اعتبارات پروژه راه‌آهن اردبیل به‌موقع و حتی پیش از موعد تامین شده است.

به گزارش شهرخوان، قائم‌مقام معاونت ساخت و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌های وزارت راه و شهرسازی گفت: با توجه به تامین اعتبارات مورد نیاز مشکلی در زمینه نقدینگی اجرای پروژه راه‌آهن اردبیل نداریم و براساس پیشرفت فیزیکی پروژه تزریق اعتبارات انجام می‌شود.

عباس خطیبی در بازدید از پروژه راه‌آهن اردبیل به میانه اظهار داشت: با تلاش استاندار اردبیل، اعتبارات پروژه راه‌آهن اردبیل به‌موقع و حتی پیش از موعد تامین شده است. با توجه به تامین اعتبارات مورد نیاز مشکلاتی در خصوص نقدینگی اجرای این پروژه نداریم و بر‌اساس پیشرفت فیزیکی پروژه تزریق اعتبارات انجام می‌شود.

قائم‌مقام معاونت ساخت و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌های وزارت راه و شهرسازی افزود: پیمانکاران و مجریان هر یک از قطعات باید تمام تلاش خود را برای سرعت بخشیدن به کار به‌دلیل محدودیت فصل کاری در استان، عمل به تعهد خود و تکمیل قطعات در زمان‌بندی مشخص شده به‌کار گیرند.

خطیبی تصریح کرد: هرگونه تاخیر و تعلل در اجرای این پروژه نباید مشاهده شود و در این زمینه هیچ توجیهی قابل قبول نخواهد بود. بازدید از این پروژه را ماهانه انجام می‌دهم تا میزان پیشرفت پروژه مورد بررسی قرار گیرد.

  پرینت

http://shahrkhan.ir/5508