رییس اداره امور آب خلخال گفت: با هدف پیشگیری از هرگونه خسارات ناشی از سیل و طغیان، مسیر رودخانه ها و مسیل آبهای روان در این شهرستان لایروبی و پاکسازی می شود.

رودخانه

به گزارش شهرخوان، رضا شمس در جلسه کارگروه سیل و طغیان رودخانه های خلخال از آغاز لایروبی رودخانه و مسیل آبهای روان منتهی به این شهر از در سال جاری خبر داد.

وی گفت: مسیل روستای خانقاه سادات به سمت شهر خلخال از جمله مسیرهای تهدید کننده مناطق مسکونی این شهر در مواقع بارندگی بود که لایروبی و نخاله های تخلیه شده در بستر این مسیل نیز جابجا شد.

او افزود: با تشکیل ۱۷ مورد پرونده تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها و مسیل ها و صدور حکم قضایی در دادگستری خلخال بیش از ۲ هکتار از اراضی تصرف شده توسط افراد سودجو و فرصت طلب رفع تصرف شد.

او به افزایش شدت برخورد با متجاوزان به حریم و بستر رودخانه ها و مسیل های این شهرستان اشاره کرد و گفت: اشخاصی که اقدام به تصرف غیرقانونی اراضی واقع در حریم و بستر رودخانه ها و مسیل ها می کنند ، پس از ۲ بار اخطار کتبی و پایان مهلت مقرر برای رفع تصرف به مراجع قضایی شهرستان معرفی می شوند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۷ کیلومتر از مسیر رودخانه ها و مسیل آب های روان در این شهرستان نیاز به لایروبی و پاکسازی دارند، اظهار داشت: تلاش می شود تا با تامین اعتبار مورد نیاز تمام مسیرهای اعلام شده لایروبی شود.

 

رودخانه

معاون امور عمرانی فرماندار خلخال نیز در این جلسه گفت: صدور حکم در پرونده های کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری خلخال و در خصوص افرادی که بدون دریافت پروانه ساخت از شهرداری اقدام به ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه ها و مسیل ها کرده اند، بر اساس نظر اداره امور آب شهرستان صورت می گیرد.

رضوان صادقی با توصیه به مردم جهت پرهیز از ساخت بنا در حریم و بستر رودخانه ها برای پیشگیری از حوادث سیل و طغیان رودخانه ها بیان کرد: در صورتی که تشخیص و نظر امور آب خلخال مبنی بر واقع شدن بنا در حریم و بستر رودخانه و مسیل آب های روان باشد، حکم تخریب و قلع و قمع بنا صادر می شود.

خلخال در جنوب اردبیل قرار دارد ، ۶۰ رودخانه و مسیل آب های روان به طول ۶۰۰ کیلومتر در این شهرستان وجود دارد و تاکنون ۲۵۰ کیلومتر از این مسیر مطالعه ، تعیین حریم و بستر و میله گذاری شده است.

  پرینت
  • منبع خبر : ایرنا

http://shahrkhan.ir/6102