ریس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: شمال استان یکی ازمناطق اصلی کانونهای تجمع وتخم ریزی انواع ملخها بخصوص ملخ مراکشی است که عملیات دیده بانی،کانون یابی وکانون کوبی همه ساله باجدیت انجام میشود.

ملخ

به گزارش شهرخوان، درنشست مشترک مهندس معین مدیرکل آفات عمومی وهمگانی سازمان حفظ نباتات کشور با مهندس نیک شاد رئیس سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل:

خلیل نیکشادگفت: عملیات سمپاشی با اکیپهای مجهزبه سمپاشهای یو. ال.وی و توربولاینر با رعایت نکات فنی وپیش آگاهی کشاورزان ودامداران منطقه تا ازبین بردن جمعیتهای ملخ بی وقفه ادامه خواهدداشت.

وی افزود: درحال حاضر تامین اعتبارموردنیاز جهت تهیه سموم وتجهیزات لازم برای مبارزه باآفت خطرناک ملخ ازطریق سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ومدیریت بحران استانداری بسیارضروری است.

مدیرکل آفات عمومی وهمگانی سازمان حفظ نباتات کشور گفت: اقدمات بموقع وموثر سازمان جهادکشاورزی استان برای مبارزه با ملخ درجلوگیری ازخسارت این آفات به مراتع ومزارع وباغات قابل تحسین است.

وی ادامه داد:  بلحاظ استانی بودن مدیریت این آفت ضروری دارد مسئولان استانی درتامین اعتبارموردنیاز همکاری نمایند.

 

  پرینت

http://shahrkhan.ir/6159