اندیشه های نو در مدیریت و حکمروایی شهر ۰۹ آذر ۱۳۹۸

اندیشه های نو در مدیریت و حکمروایی شهر

محتوای اصلی همه‌ی این کوشش‌های نظری و عملی درس‌آموختن از تجربه‌های جهانی و بهره‌گرفتن از آن‌ها در راه توسعه‌ی پایدار سرزمین، بهسازی زندگی شهری و رضایت همه‌ی شهروندان است.

کتاب
کتاب انسان شناسی شهری ۱۵ مهر ۱۳۹۸

کتاب انسان شناسی شهری

کتاب انسان شناسی شهری نوشته‌ی ناصر فکوهی، در زمینه‌ی انسان شناسی و جامعه شناسی است که نشر نی آن را به چاپ رسانده است.

کتاب شهر و فضای شهری ۱۵ مهر ۱۳۹۸

کتاب شهر و فضای شهری

کتاب شهر و فضای شهری توسط جمشید برومند تألیف و در انتشارات افرند به چاپ رسیده است.

رونمایی دومین مجموعه کتاب «داستان ما» در اردبیل ۲۱ خرداد ۱۳۹۸

رونمایی دومین مجموعه کتاب «داستان ما» در اردبیل

در نشست «نگاهی نو به داستان»، از دومین مجموعه «داستان ما» رونمایی شد.

کتاب “بیولوژی مولکولی” در ۹ فصل و ۲۸۰ صفحه منتشر شد ۱۹ خرداد ۱۳۹۸

کتاب “بیولوژی مولکولی” در ۹ فصل و ۲۸۰ صفحه منتشر شد

مرکز انتشارت جهاددانشگاهی استان اردبیل، کتاب «بیولوژی مولکولی» را در ۹ فصل و ۲۸۰ صفحه منتشر کرد.

انتشار کتاب حمام‌های تاریخی اردبیل ۰۱ خرداد ۱۳۹۸

انتشار کتاب حمام‌های تاریخی اردبیل

مرکز انتشارات جهاددانشگاهی استان اردبیل کتاب «حمام‌های تاریخی اردبیل» را منتشر کرد. 

درآمدی بر اقتصاد شهر ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
گذری بر کتاب‌ها؛

درآمدی بر اقتصاد شهر

سعید عابدین درکوش در کتاب خود با عنوان “درآمدی بر اقتصاد شهری” می‌نویسد: یکی از مسائل مهمی که اقتصاددانان شهری با آن مواجه‌ هستند چگونگی تقسیم زمین برای استفاده‌های مختلف از آن است.