شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ - ساعت : ۰۵:۱۹
  1. مطالب منتشر شده در دسته ی "خلاقیت شهری"
ایجاد کمیسیون زیبا سازی شهری اردبیل به منظور ارتقای نشاط اجتماعی
شهردار اردبیل خبر داد:

شهردار اردبیل از ایجاد کمیسیون زیباسازی شهری در مجموعه شهرداری با هدف ارتقای نشاط اجتماعی و زیباسازی محیط شهری خبر داد.

قالب خبری