تعامل شورای شهر اردبیل با دولتمردان محلی استان مطلوب نیست ۰۹ مرداد ۱۳۹۹

عضو شورای شهر اردبیل:
تعامل شورای شهر اردبیل با دولتمردان محلی استان مطلوب نیست

عضو شورای شهر اردبیل گفت: تعامل و همکاری اعضای شورای شهر اردبیل با دولتمردان محلی استان مطلوب نیست.

شورای شهر
شورا و شهرداری به دنبال تصاحب اراضی مردم نیست ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

شورا و شهرداری به دنبال تصاحب اراضی مردم نیست

رئیس شورای شهر اردبیل گفت: شورا و شهرداری به دنبال تصاحب اراضی مردم و یا مجموعه‌های دولتی نیست.

شورا و شهرداری‌ نباید در پاسخ به مکاتبات شورای استان بی‌توجهی کنند ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

شورا و شهرداری‌ نباید در پاسخ به مکاتبات شورای استان بی‌توجهی کنند

رئیس شورای اسلامی استان اردبیل گفت: نباید شوراها و شهرداری‌ها در پاسخ به مکاتبات شورای استان بی‌توجهی کرده و نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشند.

اعتراض شورای شهر اردبیل به طرح‌های تحمیلی سرمایه‌گذاری ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

اعتراض شورای شهر اردبیل به طرح‌های تحمیلی سرمایه‌گذاری

اعتراض اعضای شورای شهر اردبیل به طرح‌های تحمیلی سرمایه‌گذاری بلند شد.

کار شورا محدود به شهرداری شده است ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

کار شورا محدود به شهرداری شده است

رئیس شورای اسلامی اردبیل گفت: کار شورا محدود به شهرداری شده در حالی که باید بر عملکرد سایر دستگاه‌های اجرایی و عمرانی نظارت داشته باشد.

ایثار و از خودگذشتگی مدافعان سلامت فراموش شدنی نیست ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

ایثار و از خودگذشتگی مدافعان سلامت فراموش شدنی نیست

عضو شورای اسلامی شهر اردبیل گفت: شرایط امروز کشور در مقابله با ویروس کرونا و تبعات آن در حوزه‌های مختلف، حکم می کند تا همه دستگاهها کمک و پشتیبان مدافعان سلامت باشند.

پروژه های نیمه تمام اردبیل در اولویت شورا ۲۲ فروردین ۱۳۹۹

پروژه های نیمه تمام اردبیل در اولویت شورا

عضو شورای شهر اردبیل گفت: تکمیل پروژه های نیمه تمام شهرداری را به جدیت پیگیری می کنیم.

کرونا قوی و خطرناک نیست، ما ضعیف هستیم ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

کرونا قوی و خطرناک نیست، ما ضعیف هستیم

رئیس شورای شهر اردبیل با اشاره به اینکه خط مقدم مبارزه با کرونا تک تک افراد جامعه هستند، گفت: کرونا قوی و خطرناک نیست، ما ضعیف هستیم.

فرصت به بدهکاران شهرداری اردبیل ۱۱ فروردین ۱۳۹۹

فرصت به بدهکاران شهرداری اردبیل

به گفته رئیس شورای اسلامی استان اردبیل زمان وصول چک هایی که صاحبان کسب و کار بابت بدهی و صدور پروانه به شهرداری داده اند، تمدید می شود.

سرعین می تواند در وضعیت سفید بماند ۰۳ فروردین ۱۳۹۹

سرعین می تواند در وضعیت سفید بماند

عضو شورای شهر سرعین با اشاره به اینکه آماده ضدعفونی تک تک خانه های سرعین هستیم، گفت: سرعین می تواند همچنان در وضعیت سفید بماند.

طرح تفصیلی اردبیل باید تعیین تکلیف شود ۱۶ اسفند ۱۳۹۸

طرح تفصیلی اردبیل باید تعیین تکلیف شود

رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر اردبیل گفت: در سال آینده طرح تفصیلی شهر اردبیل باید تعیین تکلیف شده تا براساس آن کاربری‌های شهری مشخص شود.