نصب المان های نوروزی در شهر اردبیل ۱۱ اسفند ۱۳۹۸

نصب المان های نوروزی در شهر اردبیل

شهردار اردبیل با تاکید بر بهره گیری از ایده‌های متخصصان در زیباسازی شهری، گفت: المان‌های نوروزی نیز در میادین شهر نصب خواهند شد.

خلاقیت شهری
دیوار نگار فرصتی برای احیاء هویت های انسانی و شهری ۰۶ بهمن ۱۳۹۷

دیوار نگار فرصتی برای احیاء هویت های انسانی و شهری

دهه ۷۰ را می توانیم به نوعی دوران بازیابی مدیریت شهری و فضاهای شهری دانست. البته در این دوران نیز المان های شهری مانند مجسمه و دیوارنگاری ها همچنان در شهر ایجاد می شود اما تعداد آن محدود است.