زمینه های افزایش مشارکت شهروندان ۱۰ بهمن ۱۳۹۷

زمینه های افزایش مشارکت شهروندان

مدیران باید اعتقاد به گوش دادن داشته باشند. بنابراین یک مدیر باید بپذیرد که به غیراز خودش و تجربه اش افراد دیگری نیز می‌توانند در زمینه طرح‌ها و رویدادهای شهری به او کمک کند؛ در مراحل بعدی این عادت به گوش دادن باید به مردم عادی نیز منتقل شود.

خلاقیت شهری
چیزی یافت نشد !