کارگران ، قشری که فراموش شده اند
شناسه خبر : 25395 | تاریخ انتشار : ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱:۴۱ |

کارگران اقشاری محروم و کم درآمدی جامعه هستند و هفته کارگر ( ۵ الی ۱۲ اردیبهشت ماه) فرصتی برای بررسی و رفع این مشکلات است.

کارگر

کارگر کارگاه

کارگر کارگاه

کارگر کارگاه صنعتی

کارگر کارگاه صنعتی

کارگر کارگاه صنعتی

کارگر فضای سبز

کارگر ساختمان

کارگر ساختمان

کارگرصنعت

کارگر صنعت

کارگر صنعت

کارگر صنعت

 

 

کارگر صنعت

کارگر صنعت

 

 

کارگر صنعت

کارگر صنعتکارگر صنعت

کارگر صنعت

کارگرساختمان

کارگرساختمان

کارگر

کارگر صنعت

کارگر صنعت

ایمنی-کارگرکارگر بیکار

کارگر

http://shahrkhan.ir/25395

برچسب ها
ثبت دیدگاه
گالری تصاویر مشابه
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹