شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ - ساعت : ۱۷:۱۸
  1. نوشته هایی با برچسب اخبار شهرداری
شهرداران اردبیل از ابتدا تا امروز

برخی از این شهرداران در طول تاریخ سرپرستی شهرداری را برعهده داشته اند.

قالب خبری