اطفای حریق تانکر سوخت شهرخوان
تانکر حاوی سوخت از خطر انفجار رهایی یافت ۰۴ دی ۱۳۹۷

تانکر حاوی سوخت از خطر انفجار رهایی یافت

با اقدام به موقع آتش نشانان سازمان آتشنشانی شهرداری اردبیل، تانکر حاوی ۱۹ هزار لیتر بنزین در جاده اردبیل – مغان از خطر انفجار رهایی یافت.