اله شکر عبدی شهرخوان
فضاسازی مناسب محیطی و شهری نماز در اردبیل ۰۶ دی ۱۳۹۷

فضاسازی مناسب محیطی و شهری نماز در اردبیل

دبیر ستاد اقامه نماز شهرداری اردبیل از فضاسازی مناسب شهری در راستای ترویج فرهنگ شهر خبر داد.