انتخابات هیات رئیسه بانوان |
انتخابات هیات رئیسه شورای بانوان شفاف نبود ۰۳ آبان ۱۳۹۷

انتخابات هیات رئیسه شورای بانوان شفاف نبود

سخنگوی شورای شهر اردبیل گفت: انتخاب هیات رئیسه با فشار و لابی های گروهی و جریانات غیرشفاف نشان از این دارد کلمه ای به نام مستقل در انتخابات شورای بانوان نداریم.