انتقاد |
بیشترین تعامل وهمکاری را بارسانه ها داریم ۰۵ آبان ۱۳۹۷

بیشترین تعامل وهمکاری را بارسانه ها داریم

نائب رئیس شورای شهر اردبیل گفت: در دوره حضور در شورای شهر بیشترین تعامل و همراهی را با رسانه‌ها اعم از صداوسیما و مطبوعات و خبرگزاری‌ها داشتم.