انتقال شهرخوان
نسخ الکترونیک هشت کتاب از موزه سلیمانیه استانبول به اردبیل انتقال یافت ۰۶ آبان ۱۳۹۷

نسخ الکترونیک هشت کتاب از موزه سلیمانیه استانبول به اردبیل انتقال یافت

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل اظهار کرد: نسخ الکترونیک هشت کتاب نفیس بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی از موزه توپکاپی سلیمانیه استانبول به اردبیل انتقال یافت.