یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸ - ساعت : ۲۳:۴۱
  1. نوشته هایی با برچسب بافت فرسوده
سکونتگاه‌های غیررسمی چالشی برای اردبیل

شهردار اردبیل گفت: در ستاد بازآفرینی پایدار شهری برنامه‌های ویژه‌ای برای مدیریت سکونتگاه‌های غیررسمی که از چالش‌های مهم تمامی شهرها محسوب می‌شود؛ در نظر گرفته شده است.

چالش‌های احیا بافت فرسوده احصا می‌شود

مدیر مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری اردبیل گفت: با توجه به ضرورت احیای بافت فرسوده، چالش‌های این معضل شهری احصا می شود.

قالب خبری