یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸ - ساعت : ۲۳:۵۸
  1. نوشته هایی با برچسب بهنام فتحی
چالش‌های احیا بافت فرسوده احصا می‌شود

مدیر مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری اردبیل گفت: با توجه به ضرورت احیای بافت فرسوده، چالش‌های این معضل شهری احصا می شود.

اولویت شهرداری اردبیل بر پژوهش محور کردن فعالیت های استانی

مدیر مرکز مطالعات شهری جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل اظهار کرد: با توجه به اولویت شهرداری اردبیل بر پژوهش محور کردن فعالیت های استانی، این نهاد در اواخر سال گذشته اقدام به راه اندازی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری کرده است.

قالب خبری