بیکاری شهرخوان
پشت پرده بحران بیکاری ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

پشت پرده بحران بیکاری

غفار پارسا

تعداد لیسانسه‌‎های بیکار در کشور رکورد زد ۲۱ دی ۱۳۹۷

تعداد لیسانسه‌‎های بیکار در کشور رکورد زد

طبق آخرین گزارش های رسمی، آمار تحصیلکرده های بیکار با رشد ۱۳۵هزار نفری به بیش از ۱٫۲ میلیون نفر رسیده که اغلب آنها دارای مدرک لیسانس هستند و مهم ترین دلیل رشد بیکاری فارغ التحصیلان، تغییر رویکرد بازار کار به سمت مشاغل خدماتی است.