چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷ - ساعت : ۱۱:۰۱
  1. نوشته هایی با برچسب تاریخ
شهرداران اردبیل از ابتدا تا امروز

برخی از این شهرداران در طول تاریخ سرپرستی شهرداری را برعهده داشته اند.

طراحی اصلی میدان عالی قاپوی اردبیل که بود؟

بر اساس اصل ۴ترومن آرشیتکت آمریکایی (ویلیام اچ گریگور) مشاور آمریکایی شهردار اردبیل دکتر نایبی سال ۱۳۴۸انتخاب شد.

پروژه احیا سردر عالی قاپو اردبیل کلید خورد
مطالبات میراث فرهنگی مردم استان یک به یک در حال تحقق؛

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل از آغاز طرح احیا و بازسازی سردرعالی قاپو معروف به دروازه مجموعه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی خبر داد.

قالب خبری