تاریخ شهرخوان
شهرداران اردبیل از ابتدا تا امروز ۱۰ مهر ۱۳۹۷

شهرداران اردبیل از ابتدا تا امروز

برخی از این شهرداران در طول تاریخ سرپرستی شهرداری را برعهده داشته اند.

طراحی اصلی میدان عالی قاپوی اردبیل که بود؟ ۲۸ مرداد ۱۳۹۷

طراحی اصلی میدان عالی قاپوی اردبیل که بود؟

بر اساس اصل ۴ترومن آرشیتکت آمریکایی (ویلیام اچ گریگور) مشاور آمریکایی شهردار اردبیل دکتر نایبی سال ۱۳۴۸انتخاب شد.

پروژه احیا سردر عالی قاپو اردبیل کلید خورد ۲۷ تیر ۱۳۹۷

پروژه احیا سردر عالی قاپو اردبیل کلید خورد

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل از آغاز طرح احیا و بازسازی سردرعالی قاپو معروف به دروازه مجموعه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی خبر داد.