تعاریف شهری |
مفاهیم میدان، فلکه و گره در شهر ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

مفاهیم میدان، فلکه و گره در شهر

اگر گاهی اوقات در کاربرد برخی مفاهیم شهری همچون میدان، فلکه، تقاطع یا گره و تفکیک معانی آن‌ها دچار اشتباه یا شک می شوید، حتما این مطلب را بخوانید.