تنگی نفس |
چرا بعضی افراد در شب دچار تنگی نفس می شوند؟ ۰۶ بهمن ۱۳۹۸

چرا بعضی افراد در شب دچار تنگی نفس می شوند؟

تنگی نفس در شب ممکن است به علت بالا آمدن مواد غذایی به مری یا فشار غذای درون معده به دیافراگم باشد.

تنگی نفس چه خطری دارد؟ ۰۶ دی ۱۳۹۸

تنگی نفس چه خطری دارد؟

«بیمارانی که به دنبال درمان تنگی نفس مزمن خود بودند در مقایسه با جمعیت عمومی با کیفیت زندگی بسیار مختل شده ای مواجه بودند.آنها غالبا دارای مشکلات اساسی در انجام وظایف روزمره شان بودند.