تیم فوتبال شهرداری |
با پرهیز از تیم‌داری سعی در حمایت از فوتبال شهرداری داریم ۰۶ دی ۱۳۹۷

با پرهیز از تیم‌داری سعی در حمایت از فوتبال شهرداری داریم

شهردار اردبیل

قوانین؛ شهرداری ها را از تیم داری حرفه ای منع کرده است ۱۵ اسفند ۱۳۹۶

قوانین؛ شهرداری ها را از تیم داری حرفه ای منع کرده است

شهردار اردبیل در خصوص عدم امکان ورود مجموعه شهرداری اردبیل به بحث حمایت از تیم فوتبال، گفت: قوانین؛ شهرداری ها را از تیم داری حرفه ای منع کرده است‌.