داوود شایقی شهرخوان
تکمیل پروژه چهار بانده اردبیل – مشگین ‌شهر ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
رییس سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی استان اردبیل:

تکمیل پروژه چهار بانده اردبیل – مشگین ‌شهر

رییس سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی استان اردبیل از تکمیل پروژه چهار بانده اردبیل – مشگین ‌شهر و آغاز اجرای سایر پروژه ‌های چهار بانده استان خبر داد.

۴۰۰مورد طرح عمرانی دردهه فجر بهره برداری خواهدشد ۱۶ مهر ۱۳۹۷

۴۰۰مورد طرح عمرانی دردهه فجر بهره برداری خواهدشد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل گفت: درسال جاری یک هزار و ۶۰۰ پروژه نیمه‌تمام از محل اعتبارات عمرانی استان در دست اجرا بوده است و که حدود ۴۰۰طرح از این پروژه عمرانی درمناسبتهای مختلف ازجمله دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید.