درآمد شهرخوان
دستور کار شهرداری اردبیل برای گذر از درآمدهای سنتی ۱۶ مهر ۱۳۹۷

دستور کار شهرداری اردبیل برای گذر از درآمدهای سنتی

شهرداری اردبیل بخوبی درک کرده که جهت گذر از درآمدهای سنتی و ایجاد درآمد پایدار باید به دنبال منابع جدید و پایدار برود که در این بین همراهی شورای شهر وهمراهی نخبگان و کارشناسان حوزه ی شهری ضروری است.

۴۰ نوع کد درآمدی در شهرداری اردبیل تعریف شده است ۰۶ شهریور ۱۳۹۷

۴۰ نوع کد درآمدی در شهرداری اردبیل تعریف شده است

شهرداری اردبیل با اشاره به اینکه بیش از ۴۰ نوع کد درآمدی در شهرداری اردبیل تعریف شده است، گفت: این درآمدها صرف توسعه و آبادانی شهر می‌شود و ما در قبال شهروندان پاسخگو هستیم و  نگران نقدها نیستیم و از آنها استقبال می‌کنیم.

وصول مطالبات شهرداری پیگیری می شود ۰۳ مرداد ۱۳۹۷

وصول مطالبات شهرداری پیگیری می شود

مدیر منطقه پنج شهرداری اردبیل گفت: ضروری است عوامل اجرایی این منطقه از شهر در راستای وصول مطالبات و افزایش سطح درآمدی تلاشی مضاعف کنند.