ساماندهی شهرخوان
خانه مسافرهای سرعین ساماندهی  میشود ۱۵ مهر ۱۳۹۷

خانه مسافرهای سرعین ساماندهی میشود

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تصریح کرد: به درخواست مکرر پلمپ واحدهای غیرمجاز در شهر توریستی سرعین ساماندهی خانه مسافرها عملیاتی می شود.