سیدعبدالله طباطبایی |
برخورد جدی با گرانفروشان گوشت در آستانه عیدقربان در اردبیل ۱۵ مرداد ۱۳۹۸

برخورد جدی با گرانفروشان گوشت در آستانه عیدقربان در اردبیل

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل گفت: در کنار جلوگیری از خروج دام زنده و همچنین مرغ باید با محتکران و گرانفروشان به جد برخورد می شود تا در روزهای منتهی به عید قربان گوشت سفید و قرمز به قیمت تعادل برسد.