شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ - ساعت : ۱۷:۱۹
  1. نوشته هایی با برچسب شهر سبز
سبزترین شهرهای جهان کدامند؟

مطالعات نشان داده است که افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی موجب تبدیل فضاهای سبز شهری به سطوح بتنی خشن و نفوذ ناپذیر می شود و این روند به ویژه در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم نمود جدی تری دارد.

قالب خبری