شهر سرعین |
پرداخت عوارض از محل درآمد آب‌های گرم به شهرداری‌ها در روزهای آتی ۱۲ آبان ۱۳۹۷

پرداخت عوارض از محل درآمد آب‌های گرم به شهرداری‌ها در روزهای آتی

معاون امور استاندار اردبیل در مورد پرداخت عوارض از محل درآمد آب‌های گرم به شهرداری‌ها به ویژه شهرداری سرعین افزود: این موضوع هم اکنون در دیوان محاسبات در حال بررسی است که به زودی با تعیین سقف ۲۰ تا ۴۵ درصدی این پرداختی‌ها مبلغ موردنظر با تصویب شورای برنامه‌ریزی استان به حساب شهرداری‌ها پرداخت خواهد شد.