شورای شهر اردبیل |
عزت مردم با تصمیمات خام نشکنیم ۱۲ تیر ۱۳۹۹
رحیم آقازاده

عزت مردم با تصمیمات خام نشکنیم

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اردبیل گفت: عزت و کرامت مردم را نباید با تصمیم خام خود شکسته و یا به آن خدشه وارد کنیم.

اجازه ندهیم تیراژه دوم تکرار شود ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر اردبیل:

اجازه ندهیم تیراژه دوم تکرار شود

رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر اردبیل گفت: اجازه نمی‌دهیم در پروژه مشارکتی تولید سوخت جامد از پسماند اردبیل تیراژه دومی تکرار شود.

بجای اینکه خودمان تصمیم بگیریم، دیگران برای شورا تصمیم می‌گیرند ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

بجای اینکه خودمان تصمیم بگیریم، دیگران برای شورا تصمیم می‌گیرند

عضو شورای شهر گفت: بر خلاف اینکه خودمان تصمیم بگیریم، دیگران برای شورا تصمیم می‌گیرند.

دفاع از انتقادهای مکرر عملکرد شورا؛ اکثر بحث‌ها و تصمیمات در صورتجلسه‌ها قید نمی‌شود ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

دفاع از انتقادهای مکرر عملکرد شورا؛ اکثر بحث‌ها و تصمیمات در صورتجلسه‌ها قید نمی‌شود

عضو شورای شهر با دفاع از انتقادهای مکرر عملکرد شورا گفت: اکثر بحث‌ها و تصمیمات مهم در کمیسیون‌ها اتخاذ می‌شود و در صورتجلسه‌ها قید نمی‌شود.

طرح های پیشنهادی که هیچ یک عملیاتی نشد ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

طرح های پیشنهادی که هیچ یک عملیاتی نشد

رئیس شورای شهر اردبیل گفت: طرح تفصیلی که سال گذشته به اتمام رسید، ممیزی املاک شهرداری و هوشمند سازی ترافیک شهری از جمله طرح های پیشنهادی است که هیچ یک عملیاتی نشده است.

بیانیه مشترک شورای اسلامی و شهرداری اردبیل بمناسبت روز جهانی قدس ۰۱ خرداد ۱۳۹۹

بیانیه مشترک شورای اسلامی و شهرداری اردبیل بمناسبت روز جهانی قدس

شورای اسلامی و شهرداری اردبیل بمناسبت روز جهانی قدس بیانیه مشترکی صادر کردند.

وضعیت پل قدس از لحاظ مالی و فنی مبهم و نامشخص است ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

وضعیت پل قدس از لحاظ مالی و فنی مبهم و نامشخص است

عضو شورای شهر اردبیل گفت: وضعیت پل قدس از لحاظ مالی و فنی مبهم و نامشخص است.

به هیچ وجه نظارت ما غیر از حوزه تقنینی نخواهد بود ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

به هیچ وجه نظارت ما غیر از حوزه تقنینی نخواهد بود

رئیس شورای شهر اردبیل گفت: به هیچ وجه نظارت ما غیر از حوزه تقنینی نخواهد بود.

شورا حامی و یاریگر اصناف، بازاریان و کسبه منصف اردبیل است ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

شورا حامی و یاریگر اصناف، بازاریان و کسبه منصف اردبیل است

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر اردبیل گفت: شورا حامی و یاریگر اصناف، بازاریان و کسبه منصف اردبیل است.

روند اجرای پروژه پل قدس همچنان سرعت مطلوبی ندارد ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

روند اجرای پروژه پل قدس همچنان سرعت مطلوبی ندارد

عضو شورای شهر اردبیل گفت: روند اجرای پروژه پل قدس همچنان سرعت مطلوبی ندارد.