طراحی المان |
دیوار نگار فرصتی برای احیاء هویت های انسانی و شهری ۲۷ آذر ۱۳۹۸

دیوار نگار فرصتی برای احیاء هویت های انسانی و شهری

دهه ۷۰ را می توانیم به نوعی دوران بازیابی مدیریت شهری و فضاهای شهری دانست. البته در این دوران نیز المان های شهری مانند مجسمه و دیوارنگاری ها همچنان در شهر ایجاد می شود اما تعداد آن محدود است.

مسابقه طراحی المان میدان خبرنگار و نورپردازی نوروز سال ۹۷ در اردبیل ۲۲ دی ۱۳۹۶

مسابقه طراحی المان میدان خبرنگار و نورپردازی نوروز سال ۹۷ در اردبیل

مسابقه طراحی المان از جمله المان میدان خبرنگار و طراحی نورپردازی در استقبال از بهار ۹۷ توسط شهرداری اردبیل، کلید خورد.