چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷ - ساعت : ۱۰:۵۶
  1. نوشته هایی با برچسب فرهاد سبحانی
به عشایر کشت وصنعت وام درجاسازی اعطا میشود

مدیر کل بنیاد مسکن اردبیل گفت: باکمک منابع طبیعی وبنیاد مسکن مبلغ ۲۵میلیون وام به عشایر کشت وصنعت داده میشود که بازپرداختی این وام ۱۲ساله می باشد

قالب خبری