محمدرضا شایقی شهرخوان
روستای “شال”بازسازی میشود ۱۵ مهر ۱۳۹۷

روستای “شال”بازسازی میشود

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان خلخال گفت: سه برج خشتی وتاریخی روستای شال بازسازی میشود.